Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aantal patrijzenkoppels per wildbeheereenheid op basis van gestandaardiseerde tellingen. Resultaten voor 2023

Aantal patrijzenkoppels per wildbeheereenheid op basis van gestandaardiseerde tellingen. Resultaten voor 2023

Rapport
oktober 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Eén van de twee voorwaarden om op patrijs te kunnen jagen in de Vlaamse jachtwetgeving is de aanwezigheid van minimaal drie broedparen per 100ha open ruimte binnen de jachtterreinen aangesloten bij een wildbeheereenheid (WBE). Om het aantal aanwezige broedparen te bepalen werd in 2021 een gestandaardiseerd telprotocol uitgerold. Het telprotocol beschrijft de randvoorwaarden en de praktische uitvoering van een telling. Daarnaast werd het werkingsgebied van iedere WBE in een aantal teleenheden of telblokken opgedeeld. Het rapport beschrijft de resultaten van de patrijzentellingen die in het voorjaar van 2023 werden uitgevoerd.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Carmen, Raïsa, Onkelinx, Thierry, Scheppers, Thomas
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2023 (36)