De Minaraad en de SERV appreciëren de wijze waarop het actieplan bijna-energieneutrale gebouwen tot stand is gekomen. De raden vragen om in te zetten op een ambitieus beleid voor energiebesparing in gebouwen. Gebouwen hebben een groot besparingspotentieel en de maatregelen zijn zeer kostenefficiënt. Bovendien versterken de maatregelen ook de Vlaamse energiebevoorradingszekerheid en bieden ze kansen voor werkgelegenheid, vergroening van de economie, reductie van energiekosten en opwaardering van het gebouwenpark.
Publicatiedatum
Mei 2012
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Energiebesparing , Energiebeleid