Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actieplan levenslang leren. Jaarrapport 2022

Actieplan levenslang leren. Jaarrapport 2022

Het jaarrapport 2022 geeft een stand van zaken van de uitrol van het actieplan levenslang leren. Het rapport omvat een geüpdatete omgevingsanalyse, een stand van zaken van de uitrol van de acties en enkele kernboodschappen van het partnerschap Levenslang Leren over de werkzaamheden in kader van het actieplan. In 2022 werden heel wat initiatieven in gang gezet: de onderzoeksagenda van 2022 is uitgerold, er gingen mobiliserende events door, er werden verschillende initiatieven uitgerold in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht (Alle Hens aan Denk, Voorsprongfonds, Edusprong). Van de 47 acties in het actieplan werd 1 actie volledig gerealiseerd, worden er 27 geïmplementeerd, 9 gelanceerd en 10 worden voorbereid voor lancering of implementatie. Partnerschap Levenslang Leren wil het komende jaar de ingezette koers verderzetten om - samen met de vele actoren op het terrein - het levenslang leren in Vlaanderen te versterken. Het jaarrapport blikt dan ook vooruit op de werkzaamheden van het partnerschap in 2023.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Levenslang leren
Auteur(s)
Prof. Dr. Ans De Vos, Willem De Klerck , Charlotte Desmadryl , Jeroen Backs, Pieter-Jan De Vlieger