Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actieplan voedselverlies en biomassareststromen 2021-2025. Voortgang en realisaties kringloop voedselverlies 2021-2022

Actieplan voedselverlies en biomassareststromen 2021-2025. Voortgang en realisaties kringloop voedselverlies 2021-2022

De Vlaamse Regering keurde op in 2021 het Actieplan voedselverlies en biomassa(rest) stromen circulair 2021-2025 goed. Voor het luik voedselverlies is het plan een vervolg op de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. Samen met alle betrokken actoren wil de Vlaamse overheid werk maken van een circulaire toekomst voor voedselverlies en biomassa. De hele keten streeft ernaar om 30% van de voedselverliezen, van boer tot bord, te voorkomen, te her verwerken als voedsel of hoogwaardiger te valoriseren ten opzichte van 2015. OVAM en het Departement Landbouw coördineren de acties en zorgen voor een tweejaarlijkse voortgangsrapportage, die tegelijk dient als evaluatie van de acties.
Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Milieu- en natuurbeleid