Met het actieplan willen de Vlaamse sociale partners het positieve van werk en van werkbaar werk benadrukken en gezamenlijk hun schouders zetten onder meer werkbaar werk. Samen met de Vlaamse overheid willen zij werknemers, werkgevers, zelfstandige ondernemers, ondernemingen en organisaties en sectoren ondersteunen en versterken om op dit vlak een versnelling hoger te schakelen.
Publicatiedatum
December 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's
Kwaliteit van de arbeid