Gedaan met laden. U bevindt zich op: Activate Together. Lessen en aanbevelingen uit het lerend netwerk

Activate Together. Lessen en aanbevelingen uit het lerend netwerk

Rapport
maart 2022
Departement Werk en Sociale Economie
In opdracht van ESF Vlaanderen organiseert Hefboom sinds eind 2019 een overkoepelend Lerend Netwerk ‘Activate Together’, waar de promotoren van de ESF-oproepen ‘Outreach & Activering’ en ‘Tewerkstellingstrajecten’ deel van uitmaken. Het lerend netwerk is gericht op leren, experimenteren en ontwikkelen op de pijlers outreachend werken en duurzame toeleiding van de niet-beroepsactieve arbeidsreserves naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Dit rapport bevat de tussentijdse lessen en aanbevelingen uit de werkzaamheden van dit lerende netwerk. Het eerste deel van het rapport beschrijft een aantal lessen uit de diverse projecten waarin outreachende en geïntegreerde acties werden opgezet voor de zogenaamde niet-beroepsactieve arbeidsreserves. Het document biedt een overzicht van welke acties en projecten die in de projecten werden ingezet, bijdragen tot een verbetering en versterking van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan. Het tweede deel focust op de aanbevelingen. Wat stellen de deelnemers van het lerend netwerk vandaag de dag vast dat nog versterkt kan worden? Dit kan gaan over wat nog ontbreekt, maar ook over wat al bestaat en sterker kan uitgewerkt of gedeeld worden in kader van een beleid dat het potentieel van zoveel mogelijk mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk benut. Quotes en verhalen die rechtstreeks uit de praktijk komen, ondersteunen zowel de lessen als de aanbevelingen uit het rapport.
Publicatiedatum
Maart 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gelijke kansen arbeidsmarkt , Toegang tot de arbeidsmarkt
Auteur(s)
Tom Wouters, Katrien Seynaeve