Gedaan met laden. U bevindt zich op: Activering van leefloongerechtigden: noden, aanpak en lokale samenwerking

Activering van leefloongerechtigden: noden, aanpak en lokale samenwerking

Onderzoeksrapport
februari 2024
Departement Werk en Sociale Economie
De Vlaamse Regering formuleerde in haar Regeerakkoord 2019-2024 de ambitie om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Om die doelstelling te realiseren, zal elk talent benut moeten worden, ook dat van personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt waaronder leefloongerechtigden. Om leefloongerechtigden beter te begeleiden in een traject naar tewerkstelling, zet de Vlaamse overheid onder andere in op meer samenwerking tussen lokale besturen en VDAB. Het onderzoek bracht inzicht in de complexe problematieken van leefloongerechtigden en de noden bij de begeleiding naar werk die eraan verbonden zijn. De groep van leefloongerechtigden blijkt zeer divers en heeft nood aan een geïntegreerd, intensief en laagdrempelig traject op maat, aangepast aan hun individuele noden. OCMW’s kunnen hieraan tegemoet te komen door een brede visie aan te houden op activering, een groot aanbod aan tewerkstellingsprojecten en -activiteiten in de omgeving ter beschikking te hebben, en het gehele aanbod aan tewerkstellingsmaatregelen en -projecten optimaal te gebruiken. Daarnaast toont het onderzoek ook aan dat een versterkte samenwerking cruciaal is en dat er nog potentieel is om sterker geïntegreerd te werken. Inwerken op verschillende dimensies via een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak met duidelijk afgebakende rollen en verantwoordelijkheden, heldere afspraken en het wegwerken van structurele drempels is noodzakelijk. Het lokale netwerk rond de begeleiding naar werk is evenwel vaak nog te beperkt om dit ten volle te realiseren. De OCMW’s focussen zich momenteel vooral op de samenwerking met sociale economie bedrijven en met VDAB maar zouden dit netwerk kunnen verruimen met vb. private werkgevers. Blijvende betrokkenheid tussen VDAB en lokale besturen is belangrijk en specifieke succesfactoren kunnen deze samenwerking nog versterken, zoals het creëren van nabijheid, goede informatiedoorstroom, transparante communicatie en een dedicated rol met de nodige tijd en middelen.
Publicatiedatum
Februari 2024
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Duurzame tewerkstelling , Gelijke kansen arbeidsmarkt , Loopbaan , Toegang tot de arbeidsmarkt
Auteur(s)
IDEA Consult- (Yolène Sempels, Kathy Goffin, Valentijn Vanoeteren)