Het jaarverslag geeft een overzicht van de werking en de activiteiten van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).
Publicatiedatum
Augustus 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Land- en tuinbouwpromotie

Vorige edities