Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actualisering VEKP – deel sector ‘landbouw’. Advies Minaraad

Actualisering VEKP – deel sector ‘landbouw’. Advies Minaraad

Beleidsadvies
oktober 2023
Minaraad - Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
In dit advies behandelt de Minaraad het onderdeel 'landbouw' van het ontwerp Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP). De sectorale doelstelling voor de landbouwsector beoogt een reductie van 29% in CO2-equivalenten tegen 2030 in vergelijking met het referentiejaar 2005. Het plan verwacht het meeste resultaat door de aanpak van energetische emissies, maar de Raad benadrukt dat de emissies uit niet-energetische processen de grootste uitdaging vormen.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Energiebeleid , Landbouw en visserij , Milieu- en natuurbeleid
Reeks
2023| 36