Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actualisering VEKP – transitiemaatregelen sector ‘gebouwen’. Advies Minaraad

Actualisering VEKP – transitiemaatregelen sector ‘gebouwen’. Advies Minaraad

Beleidsadvies
september 2023
Minaraad - Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
De Minaraad stelt, net zoals de SERV, vast dat er in de voorliggende ontwerpupdate VEKP 2021-2030 slechts een beperkt aantal alsook onvoldoende gewichtige bijkomende Vlaamse maatregelen werden toevoegd om de doelstellingen voor gebouwen te halen. De Raad concludeert dat er meer en vooral transitiegerichte maatregelen nodig zijn om de gebouwensector effectief op het spoort te brengen richting 2030 en 2050. De Minaraad geeft hierbij enkele concrete suggesties (With Impactfull Measures of WIM) voor de definieve versie van de update VEKP 2021-2030.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu- en natuurbeleid