Het onderzoek focust op de relatie tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse overheid en bevat drie doelstellingen: inventariseren en beschrijven van de administratieve interacties, evalueren van de administratieve interacties en formuleren van concrete aanbevelingen die tot efficiëntiewinsten moeten leiden.
Publicatiedatum
Maart 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lokale besturen , Vlaamse overheid