De adviesraden SERV, Minaraad en SALV vragen aan de Vlaamse Regering om de ontwerp klimaat- en energieplannen 2021-2030 al in deze legislatuur krachtiger te maken en zo Vlaanderen op het juiste spoor te zetten naar een koolstofarme maatschappij. Om dit waar te maken zijn extra acties, centen, cijferwerk en draagvlak nodig.. Dat kan door een stevigere onderbouwing, o.a. op gebied van kostenefficiëntie, betere processen en een paar forse versnellers om de broeikasgassen te reduceren. Beloftevolle pistes die de plannen voorstellen en nadere uitwerking verdienen, zijn de kilometerheffing voor alle voertuigen, de versnelde energierenovatie van woningen en het wegwerken van hinderpalen voor hernieuwbare energie. Ook moeten nieuwe of hernieuwde acties verkend worden om huishoudens aan te zetten hun totale koolstofvoetafdruk te verminderen en om bedrijven op een positieve manier te stimuleren tot klimaatvriendelijke processen en acties. De klimaat- en energieplannen moeten ook synergieën zoeken met andere evoluties bijvoorbeeld door samen te sporen met het sociaal-economisch en innovatiebeleid, de overgang naar een klimaatvriendelijker voedselsysteem, de transitie naar een circulaire economie, een beter beheer van onze Vlaamse grondgebonden koolstofvoorraden en de digitalisering.

Publicatiedatum Oktober 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Milieu- en natuurbeleid , Klimaat , Energiebeleid