Winderosie in Vlaanderen werd in kaart gebracht door gebruik te maken van het Amerikaanse WEQ (Wind Erosion Equation) model. Het resultaat werd voorgesteld in 2 kaarten: de potentiële en de actuele erosiekaart voor winderosie in Vlaanderen. Deze kaarten tonen een eerste ruwe berekening van winderosie. Omwille van de beperkingen van het model, mogen de berekende waarden niet als reële erosiewaarden beschouwd worden, maar eerder als een indicatie om het winderosierisico van een bepaald gebied te duiden. De bekomen waarden zullen in de toekomst verder afgetoetst worden aan de realiteit. De potentiële winderosie wordt berekend zonder rekening te houden met de geteelde gewassen (V = 1). De hoogste waarden komen voor aan de kust, in de Vlaamse Zandstreek en in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Voor de kaart met actuele winderosie werd de vegetatiefactor wel in rekening gebracht. Hoewel de erosiewaarden veel lager zijn dan voor de potentiële winderosie, zijn dezelfde ruimtelijke patronen zichtbaar. De vaststelling dat het jaarlijkse actuele bodemverlies door winderosie laag is, neemt niet weg dat er tijdens sommige jaren tijdelijk aanzienlijke winderosie-events kunnen optreden.
Publicatiedatum Januari 2009
Publicatietype Rapport
Thema's Bodem
Auteur(s) Stijn Van Kerckhoven, Michel Riksen en Wim Cornelis