Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agrarische kinderopvang. Advies SALV

Agrarische kinderopvang. Advies SALV

Agrarische kinderopvang biedt landbouwbedrijven de kans om een aanvullend inkomen te verwerven. Daarnaast draagt het bij tot een meer divers aanbod op het vlak van kinderopvang. In zijn advies ziet de SALV evenwel ook randvoorwaarden en kanttekeningen. Er zijn meer doortastende beleidsmaatregelen nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen rond de inkomensproblematiek in de landbouwsector als de algemene crisis in (bepaalde vormen van) de kinderopvang. Haalbare kansen voor agrarische kinderopvang moeten doordacht worden gestimuleerd, ingebed in het bredere transitietraject rond kinderopvang dat het beleid ontwikkelt. Het is belangrijk dat verkennend onderzoek een onderscheid maakt tussen de verschillende vormen van kinderopvang, de verschillende soorten landbouwbedrijven en de uiteenlopende ruimtelijke contexten waarbinnen de kinderopvang kan worden georganiseerd. Naast de kwaliteit van de kinderopvang moeten de Vlaamse en lokale overheden de agrarische (hoofd)functie en de goede ruimtelijke inpasbaarheid van agrarische bestemmingen (beter) waarborgen. De SALV wijst daarvoor op het belang van een strikt(er) Vlaams beleidskader ten aanzien van zonevreemde functies. Voor de beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid en de basisbereikbaarheid is ook een belangrijke rol weggelegd voor de lokale besturen via het opportuniteitsadvies.
Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Landbouwbedrijven , Kinderen en jongeren