Gedaan met laden. U bevindt zich op: Alleenstaande ouders in de schijnwerper

Alleenstaande ouders in de schijnwerper

Statistieken
september 2016
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Alleenstaande ouders zijn geen homogene groep. Grosso modo kunnen 3 groepen onderscheiden worden. Jongere alleenstaande ouders (jonger dan 50 jaar) hebben doorgaans minstens 1 maar vaak 2 of meer thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar. Zij zijn alleenstaande ouder geworden als gevolg van een scheiding. Zij wonen zelden samen met andere volwassenen in hun huishouden. Oudere alleenstaande ouders (65 jaar en ouder) hebben vaker uitsluitend volwassen kinderen in hun huishouden en zeer vaak gaat het om slechts één thuiswonend kind. Zij hebben meestal hun partner verloren ten gevolge van verweduwing. Zij wonen vaker dan de jongere alleenstaande ouders samen met andere volwassen personen naast de eigen kinderen. Alleenstaande ouders tussen 50 en 64 jaar ten slotte combineren kenmerken van jongere en oudere alleenstaande ouders.
Publicatiedatum
September 2016
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Gezin en samenleving
Reeks
SVR-st@ts 2016/10