In het Vlaamse Gewest is in de periode 1990-2020 het aantal alleenwonenden veel sterker toegenomen dan het aantal volwassenen. De sterke toename van het aantal alleenwonenden ging gepaard met een wijziging van hun profiel. Anno 2020 bestaat de groep alleenwonenden meer dan in 1990 uit mannen, uit vijftigers, uit jongere ongehuwde en oudere gescheiden personen. Bij de jongere alleenwonenden valt de toename van het aantal niet-Belgen op. En meer dan voorheen wonen alleenwonenden nu ook buiten de centrumsteden. Het percentage volwassenen dat op jaarbasis gaat alleenwonen is de voorbije drie decennia slechts in zeer geringe mate toegenomen. De aanleidingen om alleen te gaan wonen zijn doorheen de tijd wel veranderd. Men doet dit minder na het verlaten van het ouderlijke huis, maar vaker na een scheiding. Bovendien stromen meer alleenwonenden vanuit een ander gewest of vanuit het buitenland binnen in het Vlaamse Gewest. Het percentage alleenwonenden dat op jaarbasis ophoudt met alleen te wonen, is de voorbije twee decennia niet gewijzigd. Ook de aanleidingen om op te houden met alleen te wonen zijn amper veranderd .
Publicatiedatum
December 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Samenleving en bevolking , Statistieken , Gezin en samenleving
Auteur(s)
Martine Corijn, Jan Pickery
Reeks
Rapport Statitistiek Vlaanderen, 2020/7