Al verscheidene jaren is er een beleidskeuze om de bevoegdheden en autonomie van lokale besturen te versterken. Hoe gaan de lokale besturen echter om met de geboden beleidsvrijheid? En in welke mate stelt het bestuurlijke kader hen in staat om hiermee aan de slag te gaan? Immers, een cruciale voorwaarde om de doelstelling van meer autonomie daadwerkelijk te realiseren is dat de lokale besturen ook over de nodige capaciteit beschikken om hun opdrachten te vervullen. Het rapport bekijkt de wijze waarop elf lokale besturen zichzelf organiseren om de optimale verhouding tussen capaciteit en opdracht te vinden.
Publicatiedatum Januari 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Lokale besturen , Vlaamse overheid
Auteur(s) Bruno Broucker, Bram Van Haelter, David Vos, Joris Voets & Trui Steen