De doelstelling van het onderzoek naar ambtelijke capaciteit is om tegen het eind van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (de lange termijn) ambtelijke capaciteitsontwikkeling in lokale besturen te kunnen begrijpen en verklaren zodat lokale besturen hun opdrachten efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Hierbij wordt ambtelijke capaciteit dan in haar verschillende onderdelen (zie hiervoor later), en in relatie tot verschillende organisatiedeelaspecten onderzocht. Op de korte termijn is het de bedoeling om na te gaan welke middelen/instrumenten lokale besturen aanwenden om capaciteit te creëren en/of te verhogen, en daarbij eventuele verschillen in zowel aanpak als outcome tussen lokale besturen te verklaren.
Publicatiedatum Mei 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Lokale besturen , Vlaamse overheid
Auteur(s) Bruno Broucker, Bram Van Haelter & David Vos