Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ammoniakemissiereductie in rundveestallen

Ammoniakemissiereductie in rundveestallen

Studie
juni 2020
Departement Landbouw en Visserij
Voor de sectoren varkens en pluimvee is het sedert 2004 verplicht om bij nieuwbouw een ammoniakemissiearm stalsysteem te kiezen. Deze verplichting was niet van toepassing voor nieuwe rundveestallen. Het invoeren van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen heeft ervoor gezorgd dat sommige rundveebedrijven genoodzaakt zijn om reductietechnieken toe te passen. PAS heeft als doel de ammoniakuitstoot die leidt tot depositie (neerslaan) op de zogenaamde beschermingszones te reduceren. In het rapport worden de principes van ammoniakvorming en de reductieprincipes voor rundvee besproken. Ook de verschillende emissiereductiemaatregelen die in de PAS-lijst zijn opgenomen, worden overlopen.
Publicatiedatum
Juni 2020
Publicatietype
Studie
Thema's
Dieren
Auteur(s)
Tom van den Bogaert , Katrien Boussery