Het onderzoek omvat een analyse van de effectiviteit van de rechtsgevolgen die vanuit Vlaamse regelgeving aan de vaststelling van de inventarissen onroerend erfgoed worden gekoppeld. Het onderzoek brengt de toepassing van de huidige rechtsgevolgen in kaart en beschrijft zowel de positieve als de negatieve effecten. Het onderzoek bekijkt het nut van elk rechtsgevolg vanuit een ruime invalshoek. Uit het resultaat van de studie moet duidelijk blijken of de huidige rechtsgevolgen wenselijk blijven binnen het energiebeleid, omgevingsbeleid, woonbeleid en beleid sociale woningbouw en positieve effecten hebben op het behoud van onroerend erfgoed.
Publicatiedatum
September 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Beleid en regelgeving onroerend erfgoed
Auteur(s)
Wim Rasschaert, Karel Verbestel, Lindsay Dedrie, Marc Martens, Jan Schreurs, Sofie Beyen, Nomie Deschuyteneer, Sylvie Van Damme, Filip Descamps
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 193