Gedaan met laden. U bevindt zich op: Analyse van de mogelijke impact van het onderbrengen van Vlaamse afval verbrandingsinstallaties onder EU-ETS

Analyse van de mogelijke impact van het onderbrengen van Vlaamse afval verbrandingsinstallaties onder EU-ETS

In voorliggende studie werd onderzocht wat de impact, mogelijkheden en beperkingen voor Vlaanderen zijn van het invoeren van EU-ETS voor verbrandingsinstallaties voor stedelijk afval in Europa, en hoe, en in welke mate, de invoering van EU-ETS al dan niet kan bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het Vlaamse afval- en materialenbeleid en van het Vlaamse klimaatbeleid.
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Studie
Thema's
Afval , Klimaat