De Europese Commissie publiceerde op 21 juni 2021 zowel haar Europees Innovatie Scorebord (EIS) als het Regionaal Innovatie Scorebord (RIS). De EIS rangschikt de 27 EU-lidstaten, een aantal niet-EU-landen en hun regio’s volgens hun onderzoeks- en innovatieve sterkte in vier prestatiegroepen op basis van hun prestatie t.o.v. het Europees gemiddelde: innovatieleiders (groep landen met performantie >125% van het Europees gemiddelde), sterke innovatoren (tussen 100% en 125% van het Europees gemiddelde), gematigde innovatoren (tussen 70% en 100%) en ontluikende innovatoren (<70% van het EU-gemiddelde). België komt – op basis van de methodologie gehanteerd in deze editie 2021 - voor het eerst sinds het bestaan van het scorebord in de eerste groep ‘innovatieleiders’, op de vierde plaats in de EU27. Een vergelijking met voorgaande edities van het EIS en het RIS zijn niet mogelijk door een wijziging van de methodologie in de 2021-editie.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie