Gedaan met laden. U bevindt zich op: Antwerpen Oeververbinding tussen linker- en rechteroever. Deelrapport 2. Hydrodynamische modellering brugpijlers

Antwerpen Oeververbinding tussen linker- en rechteroever. Deelrapport 2. Hydrodynamische modellering brugpijlers

Om de toegankelijkheid van Antwerpen voor fietsers te verhogen en een modal shift in het personenverkeer te ondersteunen voorziet het project “OVER DE RING” in de aanleg van een Scheldebrug voor fietsers ter hoogte van de Kennedytunnel. Voorliggend rapport analyseert op basis van modelsimulaties het effect van de brugpijlers op de lokale stromingspatronen en de ontwikkeling van het slik op linkeroever ter hoogte van de fietsbrug. De pijlers leiden tot een significante verhoging van de stroming ter hoogte van de vaargeul. De nautische impact van deze toename wordt verder geanalyseerd in deelrapport 3 (Eloot et al., 2023). De impacts is echter niet enkel beperkt tot de vaargeul, maar ook ter hoogte van het intertidaal op linkeroever is een verhoogde stroming en daarmee ook verhoogde bodemschuifspanning waarneembaar, en dan vooral opwaarts van de Kennedytunnel. Afwaarts de Kennedytunnel is de impact van de brug eerder beperkt. Het wordt daarom aanbevolen om tijdens en na de bouw van de pijlers de evolutie van intertidaal dat mogelijks gevoelig zal zijn voor erosie nauwlettend op te volgen en indien nodig erosiebeschermende maatregelen te nemen. Tevens werd de impact van de aanleg van een onderwatersteunberm ter hoogte van de kade op rechteroever geanalyseerd. De onderwaterberm heeft tot doel het stabiliseren van de oude kaaimuren. Verschillende varianten werden beproefd. De extra impact van de onderwaterbermen op de stroming in de vaargeul en ter hoogte van het slik op linkeroever is echter beperkt en verwaarloosbaar in vergelijking met de impact die de brugpijlers hebben.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
J. Stark, B. De Maerschalck
Reeks
WL Rapporten 21_113_2