Met behulp van de algemene vraag kan worden nagegaan hoeveel mensen die hinder van een gezondheidsaandoening of een handicap ondervinden aan het werk zijn. Dat aandeel werkenden verschilt sterk naargelang een ‘erge mate’ of een ‘zekere mate’ van hinder wordt ervaren. De module-gegevens maken het mogelijk de arbeidsdeelname per gezondheidsstoornis te berekenen. Ook deze cijfers lopen sterk uiteen. De populatie mensen met hinder’ is dus allesbehalve uniform samengesteld en vormt een uitdaging voor het Vlaamse beleid dat de ambitie heeft maatwerk te leveren.
Publicatiedatum
Oktober 2014
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gelijke kansen arbeidsmarkt
Auteur(s)
Erik Samoy
Reeks
WSE-analyses