Deze digitale, printvriendelijke publicatie maakt stedenbouwkundige ambtenaren en andere vergunningverleners wegwijs in de archeologieregelgeving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden.
Publicatiedatum
April 2016
Publicatietype
Regelgeving
Thema's
Archeologie , Bouwen en verbouwen
Doelgroep
Lokale besturen