Op de storthoop met aarde afkomstig van rioleringswerken (bouwheer gemeente Asse) vond men fragmenten van menselijk botmateriaal. Deze grond was afkomstig van de zone ten noorden van de kerk van Mollem. Naar aanleiding van deze melding via het digitaal meldingsformulier op 21-03-2018 inspecteerde archeoloog Kristine Magerman (Agilas vzw) dezelfde avond de rioleringssleuf. Zij trof ter plaatse menselijk botmateriaal aan in het zuidelijk profiel van de sleuf. De sleuf was op dat moment ongeveer één meter opnieuw opgevuld door de aannemer. Op basis van de melding en haar verslag besloot het agentschap Onroerend Erfgoed om een terreinbezoek te doen op 22-03-2018. Naar aanleiding van dit bezoek besliste Katrien Cousserier dat een terreinonderzoek noodzakelijk was. Dit terreinonderzoek vond plaats op 26-03-2018 en werd uitgevoerd door Katrien Cousserier en Marijn Van Gils. Het terreinwerk kon dezelfde dag afgerond worden. De uitgewerkte resultaten van dit archeologisch onderzoek, de verdere verwerking van de onderzoeksgegevens en vondsten, en de interpretatie van de site binnen de ruimere historische context vormen het onderwerp van dit eindverslag.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Katrien Cousserier, An Lentacker
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 223