In 2012 werd in het kader van de ontwikkeling van een Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG) een archeologische opgraving uitgevoerd in de Bergenmeersen te Wichelen. In 2009 werd dit gebied bestudeerd middels archeologisch, paleolandschappelijk en cultuurhistorisch vooronderzoek. Dit toonde aan dat het gebied een zeer hoog archeologisch potentieel heeft, met vondsten en sites uit de prehistorie, Romeinse periode, vroege en volle middeleeuwen, en de nieuwe tijden. In overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed en de Vlaamse Waterweg werd besloten deze beide zones te onderwerpen aan een vlakdekkend archeologisch onderzoek. Dit rapport bevat hiervan de resultaten.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Archeologie
Auteur(s) Erwin Meylemans, Yves Perdaen, Nele Vanholme, Brigitte Cooremans, Koen Deforce, Koen De Groote, Anton Ervynck, Kristof Haneca, An Lentacker, Annelies Storme, Inge Verdurmen
Reeks Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 185