Een assessment is een belangrijke stap in elk archeologisch onderzoeksproject. Het is een op feiten en interpretatie gebaseerde inschatting van het potentieel voor kennisvermeerdering van een (deel van een) archeologisch ensemble. Het kan daarbij gaan om een archeologische site of om een collectie vondsten, stalen, of sporen, ingezameld of geregistreerd via archeologisch vooronderzoek of via archeologische opgravingen. De handleiding legt uit hoe dit in zijn werk gaat en bevat concrete toepassingen.
Publicatiedatum
Oktober 2015
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Anton Ervynck, Sofie Debruyne en Raf Ribbens
Reeks
Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed