Het rapport verkent de mogelijkheden van circulaire economie voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector en gaat na waar het vernieuwende zit ten opzichte van bestaande landbouwpraktijken. Het reikt aanknopingspunten en inspiratie aan voor de verschillende rollen die land- en tuinbouwers kunnen spelen in een dergelijk systeem van gesloten kringlopen.
Publicatiedatum
Maart 2016
Publicatietype
Studie
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid