Door de wereldwijde handel en transport worden soorten steeds sneller en ruimer verspreid. Sommige van deze soorten vestigen zich buiten hun natuurlijk areaal en verspreiden zich snel in hun omgeving met een ecologische en socio-economische impact tot gevolg. Deze soorten worden aangeduid als 'invasief'. Het rapport biedt een kader voor het schrijven van een code goede praktijken (best practices - CGP) voor het beheer, met inbegrip van preventieve strategieën, uitroeiing, inperking en controle, van invasieve soorten.
Publicatiedatum
Oktober 2015
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Tim Adriaens, Maurits Vandegehuchte, Jim Casaer
Reeks
INBO.R.2015.7041776