De conceptnota bevat de basisprincipes voor het inschrijvingsrecht in het lagere en secundaire onderwijs.

Publicatiedatum September 2018
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Onderwijsbeleid en -regelgeving