Tijdens de doorlichting in 113 basisscholen in april-oktober 2019 onderzocht de onderwijsinspectie de kwaliteit van het begrijpend leesonderwijs op schoolniveau en klasniveau. Het rapport illustreert de sterke en zwakke punten van de huidige praktijken.
Publicatiedatum
Maart 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Basisonderwijs