In het kader van het project Partridge heeft de Vlaamse Landmaatschappij een evaluatie gemaakt van de beheerovereenkomst voor akkerfauna. PARTRIDGE is een interreg North Sea project dat loopt tot midden 2023. Het onderzoekt de haalbaarheid en het effect van natuur- en diervriendelijke landbouwvoering op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De patrijs is immers een goede indicator voor de ecologische toestand van landbouwgebieden.
Publicatiedatum Juni 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Milieu en landbouw , Duurzame ontwikkeling
Auteur(s) Nel Ghyselinck