Kinderen opvoeden. Elke ouder doet het. En meestal gaat het goed. Toch blijkt dat heel wat ouders bij deze uitdagende taak behoefte hebben aan ondersteuning. Maar wat verlangen ze precies? Zoeken ze informatie, bevestiging of concrete steun? En hoe moet die dan georganiseerd zijn? De afgelopen tien jaar is er veel onderzoek verricht naar de behoeften aan opvoedingsondersteuning bij ouders. Zowel groot- als kleinschalig onderzoek. Telkens met een verschillende methodologie. Dit maakt het vergelijken en interpreteren van de resultaten niet eenvoudig. Daarom zet EXPOO in dit rapport de belangrijkste vaststellingen uit een 20-tal algemene Vlaamse en Nederlandse onderzoeken op een rij, gekoppeld aan bruikbare tips om zicht te krijgen op de behoeften van ouders in jouw regio. Wie gebaat is bij meer achtergrondinformatie vindt in deel 3 de belangrijkste onderzoeksconclusies meer uitgediept terug mét bronnenlijst.

Meer informatie

Publicatiedatum December 2010
Publicatietype Rapport
Thema's Kinderen en jongeren , Gezin en samenleving
Auteur(s) EXPOO
Reeks Themabundel
Doelgroep Ruim publiek