De beleidsnota bevat de grote strategische beleidskeuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van de lokale besturen en de steden voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Stedenbeleid , Lokale besturen , Beleid en regelgeving
Auteur(s) Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding