Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsnota 2014-2019. Gelijke Kansen

Beleidsnota 2014-2019. Gelijke Kansen

Beleidsdocument
oktober 2014
Vlaamse Regering 2014-2019
De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
Oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Gelijke kansen en diversiteit
Auteur(s)
Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 2014-2019