De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het onderwijsbeleid voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Onderwijsbeleid en -regelgeving
Auteur(s) Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs