De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het onderwijsbeleid voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Onderwijsbeleid en -regelgeving , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving
Auteur(s) Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs 2014-2019