De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van onroerend erfgoed van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
Oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Onroerend erfgoed , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving
Auteur(s)
Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 2014-2019