De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van welzijn, volksgezondheid en gezin voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s) Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019