Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsnota 2014-2019. Wonen

Beleidsnota 2014-2019. Wonen

Beleidsdocument
oktober 2014
Vlaamse Regering 2014-2019
De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het woonbeleid voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneeel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
Oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Woonbeleid , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving
Auteur(s)
Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 2014-2019