Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsnota 2019-2024. Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid

Beleidsnota 2019-2024. Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van binnenlands bestuur en stedenbeleid voor de periode 2019 - 2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Stedenbeleid , Lokale besturen
Auteur(s)
Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen