De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van cultuur voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum November 2019
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme , Cultureel erfgoed , Kunsten
Auteur(s) Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management