De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van cultuur voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publication date
November 2019
Publication type
Beleidsdocument
Themes
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme , Cultureel erfgoed , Kunsten
Author(s)
Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management