Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsnota 2019-2024. Dierenwelzijn

Beleidsnota 2019-2024. Dierenwelzijn

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van het dierenwelzijnbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Dieren
Auteur(s)
Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand