De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het HR-beleid van de Vlaamse overheid en van audit Vlaanderen voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum November 2019
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Vlaamse overheid
Auteur(s) Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen