Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsnota 2019-2024. HR-beleid en Audit Vlaamse Overheid

Beleidsnota 2019-2024. HR-beleid en Audit Vlaamse Overheid

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het HR-beleid van de Vlaamse overheid en van audit Vlaanderen voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Vlaamse overheid
Auteur(s)
Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen