De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van justitie en handhaving in Vlaanderen voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving
Auteur(s)
Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme