De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het mediabeleid voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum November 2019
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Media
Auteur(s) Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media