Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsnota 2019-2024. Media

Beleidsnota 2019-2024. Media

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het mediabeleid voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Media
Auteur(s)
Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media