De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van de ruimtelijke ordening en het milieu- en natuurbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum November 2019
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Ruimtelijk beleid , Milieu- en natuurbeleid
Auteur(s) Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme