De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van Onderwijs voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum November 2019
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Onderwijsbeleid en -regelgeving
Auteur(s) Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand