Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsnota 2019-2024. Sport

Beleidsnota 2019-2024. Sport

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het sportbeleid voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Sport
Auteur(s)
Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand