De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het woonbeleid voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneeel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Woonbeleid
Auteur(s)
Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed