De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het woonbeleid voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneeel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum November 2019
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Woonbeleid
Auteur(s) Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed